Ние Ви предлагаме:

  • Най-подробната и актуална консултация
  • Най-надеждното решение на проблема Ви
  • Най-изгодният начин за законовото решение на проблема Ви
  • Европейски стандарт в използваните методи, технологии и материали

 

В следните направления

Специализирана проектантска дейност, свързана с  усилване на строителни конструкции, усилване на земна основа,  специализирани СМР при отстраняване на аварии , укрепване на дълбоки изкопи .

Извършваме безразрушително обследване на строителните конструкции , необходимо преди надстрояване на съществуващи сгради, при съставяне на технически и енергийни паспорти на сградите, в случаите , в които липсва екзекутивна документация
Фирмата разполага със скенер Ferroscan PS200 и електронен склерометър Silver Schmidt

Специализирани строителни работи по усилване на аварирали строителни конструкции,  усилване на земна основа, прилагане на защитни хидроизолации – при ново строителство и при съществуващи проблеми, отстраняване на течове, полагане на топлоизолации.

Наши специалисти контролират строителството от името на възложителя , следят за спазване на одобрените проекти за количеството и качеството на вложените материали, предлагат енерго-ефективни техники при организацията и изпълнението на всеки вид строителство.

Когато законът не задължава възложителя да си наеме строителен надзор, нашите специалисти упражняват контрол на строителния обект по спазване на законовите изисквания и съставят актовете, задължителни съгласно Наредба №3 за съставяне на актове по време на строителство.

В случаите, в които законът изисква съставянето на технически паспорт на даден обект, екипът ни има необходимите специалисти, които да съставят надлежно Технически паспорт, съблюдавайки изискванията на Наредба №5/2006 г за техническите паспорти на строежите

Фирмата разполага със следното техническо оборудване